Projekt wnętrz

Projekt koncepcyjny wnętrz zawiera:

 • inwentaryzacje stanu istniejącego
 • analizę potrzeb i preferencji klienta
 • 1, 2 propozycje układu funkcjonalnego
 • 1, 2 propozycje klimatu wykończenia wnętrza w formie mood-board’ów
 • propozycja wyposażenia, materiałów i kolorystyki
 • rysunki 2D wybranej aranżacji
 • pomocnicze widoki 3D i wizualizacje wybranych pomieszczeń
 • konsultacje z architektem

Projekt kompleksowy

zawiera w sobie zakres projektu koncepcyjnego rozszerzonego o projekt budowlano-wykonawczy:

 • zwymiarowane rysunki dla wykonawcy
 • rysunki projektownych ścian
 • projekt posadzek z doborem materiałów
 • projekt sufitów z oświetleniem
 • szczegółowy projekt łazienki
 • szczegółowy projekt kuchni i mebli kuchennych
 • projekt mebli na zamówienie oraz detali architektonicznych
 • projekt instalacji
 • Dobór wyposażenia i elementów dekoracyjnych
 • Szczegółowy kosztorys

  mieszkania do 40m2 od 5.000 plnmieszkania do 100m2 od 10.000 plnmieszkania do 150m2 od 15.000 pln


  Etapy projektowe

  Osoby zainteresowane naszymi projektami zapraszamy na spotkanie w biurze MIJO na ulicy Starej 7/24a w Warszawie. Chętnie umówimy możliwe formy współpracy.

  Projekt wnętrz składa się z kilku etapów. Informacje zawarte w tej zakładce mają na celu wyjaśnienie procesów jakie zachodzą podczas współpracy z biurem architektonicznym.

   

  1. WYWIAD

  Przed przystąpieniem do projektu koncepcyjnego dążymy do jak najlepszego poznania Państwa oczekiwań, gustu, potrzeb. W tym celu organizujemy spotkanie w pracowni, przed którym prosimy o uzupełnienie i wysłanie nam podstawowych informacji o projekcie, planów, inspiracji.

   

  2. PROJEKT KONCEPCYJNY

  Na tym etapie prac przygotowujemy 1-2 koncepcje układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza. Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstaje kolejna korekta, która prowadzi do wyboru ostatecznego układu funkcjonalnego. Jego akceptacja pozwala na przejście do etapu przygotowania wizualizacji komputerowych. Następnie powstaje komputerowy model przestrzenny 3d. W oparciu o model przygotowujemy różne wersje wizualizacji oparte o wybrany wcześniej układ funkcjonalny. Każda prezentacja i korekta są przesyłane mailowo i omawiane w trakcie spotkań w pracowni lub w oparciu o komunikację na odległość. Projekt koncepcyjny konczy się prezentacją zawierającą układ funkcjonalny wnętrza, ostateczne wizualizacje poszczególnych pomieszczeń oraz propozycje konkretnych materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia. Czas potrzebny do wykonania projektu koncepcyjnego to ok. 4 tygodnie. Istnieje możliwość zakończenia współpracy na tym etapie.

   

  3. PROJEKT WYKONAWCZY

  Zaakceptowany projekt koncepcyjny jest równoznaczny z zakończeniem prac nad pomysłem na wnętrze. W oparciu o zdobyte informacje przygotowujemy szczegółowe rysunki techniczne – rzuty, przekroje, widoki ścian, rysunki mebli oraz inne projektowane detale – dokumentację niezbędną do przystąpienia do prac przez Wykonawcę.

  W oparciu o projekt wykonawczy przygotowujemy również szczegółowy kosztorys wszystkich produktów (materiałów, elementów wykończenia) potrzebnych do realizacji zgodnie z projektem.

  Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu akceptacji finalnej koncepcji wynosi około 3-4 tygodnie. Istnieje możliwość zakończenia współpracy na tym etapie.

   

  4. NADZÓR AUTORSKI

  Po zakończeniu etapu wykonawczego następuje realizacja projektu. Oferujemy nasze wsparcie w postaci nadzoru autorskiego, w zakresie od pojedynczo wycenianych konsultacji na miejscu inwestycji do pełnej koordynacji i kontroli nad pracami realizacyjnymi płatnej w rozliczeniu miesięcznym.